петък, 5 декември 2008 г.

Коментар


Молец в одеждите

Силвия Николова,
6 декември 2008 г.
"Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават и не крадат; защото дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви" (Мат. 6:19).
Дори и най-добронамереният човек у нас трудно ще си изкриви душата да каже, че всички

Одеждите за владика не падат под
два бона в левове. Луксозните обаче удрят 4000 лева.

Снимка: Бойко Кичуков

свещеници и архиереи спазват тази Христова заръка. Освен ако не е от онази порода прицърковни подмазвачи, които в последно време пуснаха бради и кълнат
наляво и надясно всеки, дръзнал да изкаже истината такава, каквато е тя в действителност. Но не за тях ми е думата, а за обекта на техните венцехваления. Видно е с невъоръжено око, че сърцата на някои наши митрополити здраво са се сраснали с лимузините им, макар и молец да не подяжда одеждите им. По простата причина, че златотканието им не храни гадинките, но пък подхранва всякакви грехове, от които най-първият е гордостта и породената от нея самозабрава.
Затова за искрените християни у нас новината за рестрикциите към всеки, дръзнал да се облагодетелства на гърба на църквата, звучи обнадеждаващо. Дали обаче ще се изпълни разпопването заради далавери или написаното ще остане само на книга, ще покаже времето. Което впрочем ще покаже и дали архиереите ни са били искрени или просто са отчели дейност за пореден път.

Няма коментари: