петък, 23 март 2012 г.

ГЕН. ПРОФ. СТОЯН ТОНЕВ, директор на Военномедицинска академия:

Здравеопазване за един мандат не се оправя

Губещите болници да станат спешни центрове. Частните лечебници
смазват обществените, прехвърляйки влошени пациенти
Визитка
Роден е на 3 декември 1953 г. в КърджалиЗавършва медицина във Висшия медицински институт в Пловдив през 1979 г.Началник е на ВМА от 2002 годинаГлавен лекар на Въоръжените сили на Република БългарияСпециализирал е в САЩ (1990 г., 1994 г. и 1996 г.), във Франция (1992 г.) и в Чехия (1990 г.)Доктор хонорис кауза на Медицинския университет - ПловдивНосител е на орден "Стара планина - І степен с мечове”Редовен член е на Европейската и Американската асоциация по кожни и венерически болести, на Асоциацията по сексуално трансмисивни болести, както и на Комитета на началниците на медицинските служби на страните членки на НАТО (COMEDS)


четвъртък, 22 март 2012 г.

Нова технология в Националната кардиологична болницаПодкожни микропроцесори следят сърцето
Суперапарат казва застрашени ли са артериите ни

Новата апаратура открива заболяванията в начален стадий.
Нов суперапарат ще изследва най-прецизно артериите и сърдечната ни дейност и ще казва дали сме застрашени от сърдечносъдови заболявания години преди да сме ги развили. Това съобщиха от Националната кардиологична болница, в чиято обновена лаборатория по електрофизиология ще заработи модерната техника съвсем скоро. В лабораторията ще действа и нова електрофизиологична регистрираща система, която също дава възможност за автоматични измервания на сърдечната дейност на пациентите. Тази система значително ще скъси времето за извършване на стандартните изследвания, които се правят сега. Самата система разполага с инфузоматна помпа, чрез която се постига по-ефективно лечение чрез подаване на енергия на по-голяма дълбочина в сърдечния мускул. Новост представлява и електрофизиологичната система за мепинг. Чрез нея сърцето се наблюдава триизмерно. Това дава възможности за вграждане на образи от компютърната томография или ядрено-магнитния резонанс, като чрез получените напасвания или разлики специалистите отчитат каква е степента на самото кардиологично заболяване, което пък на свой ред определя вида на лекарствата и схемата, по която да бъдат приемани.Новата апаратура значително ще подпомогне и за намаляване на риска от усложнения по време на сърдечните операции, както и ще скъси значително времето на процедурите и подобри ефективността и точността на извършваните аблации. Апаратурата е от най-високо съвременно ниво и напълно отговаря на инфраструктурните европейски стандарти. Инвестицията за нея е в размер на 397 800 лв.