понеделник, 20 август 2012 г.

ДОЦ. БОРИС КОМИТОВ, център за слънчев и слънчево-земен мониторинг – Стара Загора:


Сухото време свършва догодина
От 2014 до 2025 г. за България ще са проблем летните наводнения

Силвия Николова
В. "МОНИТОР", 19 август 2012 г.

- Доц. Комитов, преживяваме невероятно затопляне на времето в последните години. Какво казва науката за тези аномалии, за зачестилите слънчеви изригвания напоследък?­
- Учените не са единни по въпроса – това изрично трябва да се знае от широката публика. Последната за съжаление познава предимно позицията на тези от тях, които са привърженици на теорията за антропогенното глобално затопляне (ТАГЗ). Това е тезата, която в продължение на последните 40 години много упорито и грижливо се лансира под натиска на влиятелни неправителствени организации на Запад, зад които обаче има дългосрочни и много сериозни политически и икономически мотиви. Ето защо никак не е случайно, че голям брой американски учени (над 19 000 души!) преди няколко години, по времето на президентството на Джордж Буш сложиха подписите си под петиция, в която призовават САЩ да не подписва Протокола от Киото, както и всякакви други международни документи с подобна насоченост.­
-Какви са алтернативните гледни точки и коя е главната сред тях?­

- Всички те се обединяват около това, че климатичните промени на Земята стават в резултат от естествени причини. Ако трябва да говорим обаче за причините за промените на климата в съвременната геологична епоха – последните 10 000 години след последния “велик” ледников период , то основната причина е свързана с активните процеси на Слънцето ­ тук става въпрос не само за промени в нивото на слънчевото греене, но също така и конфигурацията и мощността на слънчевото магнитно поле, плътността и скоростта на слънчевия вятър, вида, мощността и честотата на слънчевите изригвания и др. Всички тези явления пряко или косвено влияят не само върху магнитното поле на Земята и високата атмосфера, както обикновено се мисли, но също така и върху различни климатоопределящи фактори . Механизмите за въздействие на слънчевата активност върху климата са поне 4-5, а може би най-слабият измежду тях е този, свързан с промените в слънчевото греене. В действителност много по-важен фактор са слънчевите изригвания и структурата и мощността на магнитното поле на Слънцето. Ако например на Слънцето има много петна, които обаче са преобладаващо малки или средни по размер, то това съответства на по-мощен поток от слънчева електромагнитна радиация, но и на голям брой слънчеви изригвания с малка мощност, относително по-мощен слънчев вятър. В този случай условията за проникване в ниската атмосфера на Земята на частици с висока енергия било от далечния Космос, било от Слънцето не са благоприятни.­
- Как това е свързано с климата?­

-В този случай в земната атмосфера се образуват по-малко аерозоли, следователно и по-малко облаци, слънчевата радиация прониква по-лесно до земната повърхност, на средни ширини преобладава зоналният пренос (запад -изток), т.е. затопляне на климата, най-вече в умерения пояс откъм екватора и в субтропиците. Конкретно за Балканския полуостров това означава по-малко средиземноморски циклони, по-чести и продължителни периоди на засушаване, особено през лятото. Точно такъв е случаят за 2012 г.­
- Как се проявява връзката “Слънце-климат” във времето?­

- В поведението на повечето активни процеси на Слънцето се проявяват цикли с различна продължителност. Това по съответния начин се отразява и върху климата. В него се наблюдават цикли с продължителност от 2-2,5 до около 100 000 години. Ако обаче трябва все пак да кажем нещо по-конкретно за последните 30 години на доста топъл и сух климат, той в никакъв случай не е аномално явление, а е резултат главно от тенденции, свързани с взаимодействие между три обусловени от Слънцето климатични цикли с продължителност от 20-22 г., около 60-65 г. и 200-210 години. Тези три колебания са наложени върху още по-дългосрочна тенденция ­ свръхзатопляне на климата, започнало около началото на 18-и век и свързано с изключително мощния 2200-2400-годишен слънчев цикъл, известен като “Халщатцайт”. Най-близкият подобен период в климата на България е бил в началото на 19-и век и той личи изключително добре по данните за ширините на годишните пръстени на дърветата. Наблюдаваното след 2005 година преобладаване на сухи и горещи лета у нас е всъщност резултат от влиянието на слънчево-климатичния 20-22-годишен цикъл, в чиято “суха фаза” е в момента климатът на Югоизточна Европа. Същата ще приключи, след като Слънцето премине през втория главен максимум на сегашния 11-годишен цикъл под цюрихски номер 24. Този максимум ще настъпи през късната зима или пролетта на 2013 година. По-голям проблем за периода 2013/2014 ­ 2025 г. в България ще бъдат не летните пожари, а летните наводнения. Ефектът на тези сухи лета обаче е регионален, на практика затоплянето на климата вече спря след 2007 г. в по-голямата част от света. Например на практика в Западна Европа вече няма горещи лета след 2007 година.­
- Силни ли са слънчевите изригвания това лято? Какво да очакваме?­

- Не, дори бих казал, че са по-слаби, отколкото през 2011-а. Всъщност на 9 август 2011 година наблюдавахме най-мощното слънчево изригване. Имахме голям късмет, че активният център, от който се получи изригването, беше на западния край на слънчевия диск, гледан от нашата планета. До Земята достигна само повишена електромагнитна радиация, плазменият облак, отделен при изригването, ни подмина. Следващата серия силни изригвания беше в периода септември – март. След месец март Слънцето доста се поуспокои, навлезе в период на относително затишие, който се нарича “ямата на Гневишев”. На практика от началото на март досега има само две мощни изригвания ­ едното на 6 юли, другото на 12 юли.­
-Могат ли те да увредят комуникациите, да изведат самолети от наземен контрол?­

- Обикновено слънчевите изригвания се съпровождат от така наречените радиоизбухвания, които представляват резки усилвания на радиошумовете на различни честоти.Почти всички изригвания влияят чрез рентгеновото и ултравиолетовото си излъчване върху високата атмосфера на Земята, водят до краткосрочни промени в нейната плътност и температура на различни височини, върху концентрацията на йоните и електроните в земната йоносфера. От друга страна, промените в плътността на високата атмосфера имат значение за движението и времето на съществуване на изкуствените спътници на Земята, летящи на ниски околоземни орбити. Слънчевите изригвания са първичен източник на повечето от геомагнитните смущения (суббури) и слаби геомагнитни бури. Най-мощните изригвания от клас Х и особено т.нар. “мегаизригвания”, които са най-мощните сред тях, са както казах източник на протони с особено високи енергии, които не могат да бъдат прихванати от земното магнитно поле. Те могат не само да проникнат в ниската атмосфера на Земята, но в определени случаи да предизвикат и покачване на приземния естествен радиационен фон. При това положение е напълно естествено, че радиацията от някои силни изригвания може да проникне на височините, на които летят пътническите самолети.
- Опасно ли е това за нас?

- Ефектите са особено силни за страните, намиращи се в близост до магнитните полюси на Земята­ Канада, Скандинавия, Русия и САЩ, Нова Зеландия. Оценките, направени от специалисти на НАСА, показват, че едно силно слънчево изригване, подобно на Карингтоновото, днес би могло да нанесе щети между 1 и 5 трилиона долара в световен мащаб.

Визитка
Роден е през 1954 г. в Стара Загора През 1979 г. завършва Физическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” От 1979 до 1990 г. работи в БАН, в базовата обсерватория “Ю. Гагарин” към Централната лаборатория за космически изследвания в Ст. Загора От 1991 година работи в Института по астрономия

събота, 4 август 2012 г.

Търсят рак със скенери second hand

Рентгените ни най-вехтите в Европа

Изследват ни за рак със стара апаратура, 70 процента от томографите и скенерите у нас са second hand, съобщиха от Българската асоциация на търговците на медицинска техника. Рентгените, с които ни изследват у нас, също са най-старите в Европа. Над 75 на сто от тях са прехвърлили 20 години от производството им, уточни заместник- шефът на Българската асоциация на търговците на медицински изделия Тодор Воденичаров. На сериозна възраст са и мамографите за ранно диагностициране на туморите на гърдата, не скри той. Засега, по данни на асоциацията, най-добре и с изрядна апаратура са снабдени университетските болници и някои от големите многопрофилни в страната. В останалите обаче, масово се използва образна диагностика, купена на старо, на която техническата документация не е запазена. На практика, книжката с параметрите на една машина е необходима на сервизните техници за ремонтите, за да не бъркат те на сляпо в машинарията. Според международните стандарти апаратура, която е прехвърлила 7 години от производството си, вече се смята за остаряла, а след 10-а вече се препоръчва тя да бъде сменена. Основната причина е, че след този период , обикновено, фирмите – производителки спират да правят резервни части за остарелите модели. В България не е ясно откъде техниците в сервизите си ги доставят, когато трябва да поправят вехта машина, коментира Тодор Воденичаров. Специалистът определени като парадокс факта, че имаме ограничения за възрастта на такситата, но не и за медицинската апаратурата, според резултатите от която се откриват диагнози и се определя конкретното лечение на заболяванията. В последните десетина години образната диагностика дава значително по-качествени и прецизни изображения. Старите апарати не могат да постигнат същата яснота.Вехто оборудване се доставят масово и в операционните дори на големите болници.Млада жена почина от фатален разрез с хирургичен нож, който засече в коремната й кухина и вместо да направи миниатюрен отвор за безкръвна операция, преряза фатално аорта по време на операция в „Пирогов” през месец февруари. Това разказа директорката на Изпълнителната агенция по медицински одит д-р Светла Илиева. Троакарът, както се нарича хирургическото автоматизирано острие, се е озовало в спешната болница под формата на дарение, но за него няма никаква документация, е разкрила проверката на медицинските одитори преди броени дни. Инструментът, с който е оперирана 32-годишната Калина Артин Нигохосян, не е заприходен в болницата, не се знае кой го е подарил и дали не е използван и преди тази операция, независимо, че троакарите се произвеждат за еднократна употреба, подчерта д-р Илиева. Медицинските одитори да предали случая на прокуратурата. Хемодиализните апарати в повечето болници в страната са твърде стари и превишават времето, даденоим за употреба от производителя, установили още медицинските одитори. Един такъв апарат трябва да се бракува, когато отработи 30 000 часа. Проверка в Смолянската болница обаче установила, че 5 от общо 9-е машини в хемодиализното отделение са прехвърлили допустимите за работа часове. Самото отделение е във влажно мазе, а леглата са буквално опрени едно до друго. Акт от 500 лв., колкото е таванът за такова нарушение на медицинските стандарти, е наложила агенцията по медицински одит.С 500 лв е глобена и Александровска болница заради тесни и не отговарящи на стандартите помещения за хемодиализа. В тях леглата са на по една ръка разстояние, което не позволява на медицинските сестри да се движат свободно, когато ги повика пациент. Заради недостатъчния контрол върху медицинската техника у нас Българската асоциация на търговците на медицински изделия (БАТМИ) започва да подготвя Бяла книга с препоръки за безопасност на апаратурата в нашата страна. Въпросът с вехтата техника не е проблем само на липсата на пари, но най-вече на недостатъчен контрол за безопасността на употребата й, подчерта Тодор Воденичаров от асоциацията.


Проверка на медицинският одит в клиниките разкри:

Всеки втори болен навикван от доктори – грубияни

Номер 1 сме по здравна неграмотност в ЕС

Българите са най-неграмотни по отношение на здравните си права, но и задължения в Европейския съюз. Над 60% от сънародниците ни не са напълно наясно как се пият лекарствата, в какви комбинации не бива да се приемат, нито кога да ходят на профилактични прегледи. Повече от половината хронично болни не спазват диетата, предписана им от лекаря. Това показват данните от изследване на здравната грамотност на гражданите, проведено в осем държави по инициатива на Европейската комисия.Оказва се, че по-малко от 25 на сто от нашенците знаят къде на намерят здравна информация по интересуващ ги проблем. По здравна неграмотност до нас се доближават само испанците. Отличните по това как да опазват здравето си са хората в Холандия, Ирландия и Полша. 51 на сто от анкетираните у нас заявяват, че трудно разбират какво им обяснява лекаря и това, което пише в здравните издания. Това се оказва и основният проблем пациентите в България да не спазват препоръките на медиците и дори да нарушават лечението си, когато бъдат изписани от болницата. Ниската грамотност е в основата на влошено здравословно състояние на българите и испанците, заключават експертите, направили изследването.


Лекари глобени със 133 200 лева за по-малко от половин година

Всеки втори нашенец е навикван от доктори – грубияни и хокан от санитарки и медицински сестри, когато попадне в болница. Това показват 66% от случаите, описани в жалбите на пациентите до Агенцията по медицински одит само за първите шест месеца на годината.Хората са недоволни от медицинската помощ и неудовлетворени от отношението към тях и се съмняват, че е допусната грешка в лечението им. Такива оплаквания са посочени в 121 от общо 184-е жалби на пациенти и техните близки, подадени в агенцията от януари до 30 юни, съобщи нейната изпълнителна директорка д-р Светлозара Илиева. Други 12 % от болните се жалят от лекарска небрежност, добави тя.Всеки пети, който се обади в агенцията твърди, че са му поискали пари за лечение, но не може да докаже това.Медицинските одитори са глобили лекари за общо 133 200 лева за по-малко от половин година. Това е станало в резултат на потвърдени при проверки нарушения, посочени в жалби на граждани.Оплаквания и молби за съдействие от болни валят и в Националната пациентска организация. Не минава ден без да получил поне две жалби, каза нейният председател д-р Станимир Хасърджиев. Пациентите предпочитат да дадат сигнали до НПО, тъй като нямат пари да плащат хонорари на адвокати, поясни той.Болните и техните близки сигнализират най-вече за укриване на медицинска документация, лекарски грешки в резултат на небрежност и грубо отношение.За очебийна медицинска грешка, подправени документи и укриване на епикризата на починало дете сигнализира майка от Сливен.28-годишната Ваня (името е променено заради прокурорската проверка по случая) влиза в многопрофилната болница в града за раждане малко преди да настъпи терминът й. От медицинския й картон става ясно, че бременността й е протекла нормално, без риск за нея или за бебето. Редовно е ходила на акушеро-гинекологични консултации. Позивите за раждане обаче се забавят, лекарите отказват да направят секцио или да го ускорят с венозни вливания на препарати. Уверяват я, че е добре да се изчака бебето да тръгне само. Когато на 14-я ден след преносването изваждат детето със секцио, то не проплаква. Едва тогава докторите се паникьосват. Слагат го в кувьоз на 75% апаратно дишане. Оказва се, че детето е мекониум аспираторен синдром. Той се дължи на погълнатите от него в резултат на преносването замърсени околоплодни води дори с частици от фекалии. Независимо от усърдието на лекарите, то умира. С телцето, на семейството са връчени актът за раждане и смъртният акт. Докторите са изключително любезни, но отказват да дадат епикризата на починалото дете. В документите на родилката пък, умишлено са подменени датата на приемане в болницата, а терминът е поправен, за да се избегне каквато и да било съдебна отговорност. И двете дати обаче, фигурират и в придружаващата медицинска документация, издадена от личния лекар на родилката и от нейния акушер-гинеколог и личния й лекар. Те, както и жалбата с подробно описания случай са предадени от НПО на Агенцията по медицински одит и прокуратурата.Още 30 други случая на пациенти, пострадали от небрежни лекари, е подала неправителствената организация за проверка от институциите.Близо 100 000 души са пострадали от грешно поставена диагноза в последните пет години, показва проучване, направено по настояване на няколко пациентски организации. Данните показват, че над 8%, или около 200 000 нашенци, се считат за жертва на лекарска грешка. Една трета от тях са с последствия за здравето, а поне 2000 случая годишно завършват със смърт.Едни от най-стряскащите цифри са за поставянето на грешна диагноза - това са около половината от случаите. Следват ги тези за неправилно проведеното лечение. Според изследването най-много лекарски грешки се допускат в многопрофилните болници и при семейните лекари.

Арбитраж сменя съда при гаф на доктор

Докторите и недоволните от тях пациенти, първо ще минават на арбитраж, на съд ще отидат, чак ако не се споразумеят. На помирение със своите болни и техните близки медиците ще се явяват, дори ако се предполага, че те са допуснали лекарска грешка. Това ще залегне в проектозакона за правата на пациентите по настояване на Националната пациентска организация (НПО), съобщи нейният председател д-р Станимир Хасърджиев. Те ще отиват на съд , ако не се споразумеят пред арбитражната комисия, уточни той. По думите му комисията ще трябва да полага максимално усилие да не стига спорът до съдебната зала, където делата се точат с години и трябва да се плащат хонорари и такси. Тъкмо високите цени на услугите били причина пострадалите от лекарски грешки и техните близки да не си търсят правата по съдебен път. Показателно било, че едва 2 дела са заведени през миналата година, а по същество жалбите на пациенти от лекари набъбват с десетки в Националната пациентска организация и Изпълнителната агенция по медицински одит.В арбитражната комисия ще присъстват представители на пациентските организации, юристи, утвърдени медици и близки на болните.Предвиждаме тя да бъде към Изпълнителната агенция по медицински одит, тъй като там работят добре подготвени както лекари, които могат да оценят даденото обвинение според медицинските стандарти, така и отлични юристи, запознати в детайли както с наказателното право, така и със здравното законодателство.Необходима е бърза промяна за решаване на споровете лекар – пациент. В обществото има огромно напрежение след поредните случаи на лекарски грешки, виждаме нетърпимост към бездушието, затова хората стават все по-активни, подчерта д-р Станимир Хасърджиев.

Коментар

Игра на ... българска рулетка

Играта на руска рулетка е всеизвестна, дори е станала нарицателно. На път е обаче и ние да дадем своя, български принос към „световната класика” - с медицинската апаратура за образна диагностика в малките, провинциални болници. (Виж стр. 2)

Докато обаче, при руската рулетка пистолетът не стреля при всяко натискане на спусъка, и фаталният изтрел е само един, то при изследването с 20-годишен рентген, например, никой не знае дали получената доза на облъчване е в рамките на допустимото и безвредното или след него вероятността да засветим в тъмнината се е повишила с няколко нанометра.

Някому горният коментар може и да звучи зловещо, като неуместна шега, но практиката показва, че медицинската апаратура у нас съвсем не е безопасна, особено тази в малките болници. Действително, повечето от тях се ползват от дарения или купуват техника втора ръка, за да спестят някой лев. И за това те нямат никаква вина. Проблемът, всъщност, е в пропускът, че у нас Агенцията по радиология дава сертификат за пускане на една машина в действие и всичко свършва с този документ. Затова е крайно наложително всяко дарение също да минава на проверка, за да не играем всеки път на рулетка, когато отидем за изследване в нечии кабинет.
четвъртък, 2 август 2012 г.

Д-р ПЛАМЕН ЦЕКОВ, управител на Националната здравноосигурителна каса:

Здравната каса поема протезите и имплантите

Въвеждаме по-строги критерии за бюджета на болниците

Силвия Николова,
В. "МОНИТОР", 2 август 2012 г.

- Д-р Цеков, НЗОК взе мерки за по-рационално харчене на средствата от болниците. Какво показват разчетите за първото полугодие, научиха ли се мениджърите да изразходват по-оптимално финансовите ресурси? Какво показват цифрите?­
- Твърде нескромно ще бъде, ако заявя, че откакто съм управител на НЗОК, съм накарал мениджърите на болниците да изразходват по-оптимално средствата. Лечебните заведения са самостоятелни търговски дружества и затова касата не може да има съвсем ясен поглед, нито да упражнява въздействие върху това, което се случва вътре в тях. Ние следим дали на пациентите се изписват необходимите медикаменти и дали се спазват алгоритмите при лечение. Самите разходи се определят от мениджъра на болницата. Поставени сме в ситуацията да плащаме, без да можем да регулираме този процес при необходимост.­
- И все пак бяха въведени прогнозни бюджети?
-­ Да, но подобен тип бюджети са само една груба рамка. По моя инициатива здравната каса ще изисква от лечебните заведения и разходната част по дадена клинична пътека. Това отскоро ни го позволява и поправка в Закона за здравното осигуряване. Според нея болниците вече са длъжни да ни предоставят медицинска, техническа и икономическа информация. Така вече ще виждаме не само дали са изписвани медикаменти и какви, но и на каква цена. Ясна картина вече ще имаме и за цената на медицинското оборудване. Това ще накара мениджърите да бъдат толкова прозрачни, колкото е прозрачна към тях и НЗОК. Досега те ни даваха един общ отчет за разходите, но ние нямахме представа какво е ставало вътре, в самите болници. Мениджърите от своя страна нямаха вменена отговорност. Сега вече всички те ще носят отговорност и за информацията, която ни подават, независимо че тя се отнася до търговската част на дружеството.
- ­ Ако се окаже, че някой мениджър на болница ви е подвел, какво ще последва за него?­
- Най-напред ще се опитаме да формираме доверието на договорните партньори, каквито се явяват болниците на здравната каса, а едва след това ще мислим за санкции. Предстои да изработим и критерии, на които трябва да отговарят болниците, за да сключва НЗОК договори с тях. Например ще им бъде дадена възможност още преди директорите на лечебни заведения да дойдат при нас за договаряне, да могат да изчислят и формират бюджетите си.Проектоцифрите им трябва да бъдат мотивирани на базата на разрешението от Министерството на здравеопазването за даденото лечебно заведение, като например брой легла и процент на тяхното използване, преминали болни за година, среден престой, персонал, апаратура и редица други показатели.Досега болниците заявяваха проектобюджет на базата на сумите, изразходвани в предходната година. Не е ясно обаче за преминалото време дали някои от леглата не са закрити, дали болните не са намалели, дали въобще тези и други параметри са се запазили. Там, където имаме некоректно отношение, ще поставяме по-сурови условия.Сега прави впечатление, че за едни и същи случаи като тежест разходите в общинските, областните и университетските болници са драстично различни. В общинските болници те са най-ниски, а в университетските разликата достига три-четири пъти.­
- По презумпцията, че в университетските болници лекарската помощ е по-високо квалифицирана, това не е ли оправдано?­
- Говорим за един и същи случай като тежест. Нивото на интелектуален труд е едно и също. Все още не сме наясно откъде идва тази разлика, затова и се старая да не говоря в детайли. Надявам се догодина с новите законови разпоредби да имаме по-ясна картина. Не мога обаче да премълча факта, че определена лапароскопска (безкръвна) операция в университетска болница струва 1500 лева, а в общинската е 580 лева.­ Имате идея изписването на лекарства за домашно лечение, които се поемат от НЗОК, да става по диагнози. Какво точно означава това и откога може да бъде въведено?­ Идеята е да се ограничи преразходът в бюджета на НЗОК по това перо. От друга страна, целта е да облекчим максимално пациентите при закупуването на тези медикаменти. Това няма да е за сметка на качеството на самото лечение. За всяко едно заболяване, чиято терапия протича у дома или пък е хронично, ще се сложи таван на средствата за медикаменти, до които касата ще плаща. Например за хипертония ще се полагат до 50 лева месечно за хапчета. Личният лекар ще трябва да изписва такива препарати, които не надвишават тази сума. Те могат да бъдат както оригинални, така и генерични, т.е. на които е изтекъл срокът за патент и затова са по-евтини. Ако джипито изпише лекарства по-скъпи за месеца от въпросните 50 лева, пациентът ще трябва да си доплаща разликата. Така се стремим да въведем максимална справедливост и равнопоставеност за пациентите. Сега такова ограничение няма, често пъти се изписват скъпи лекарства, без достатъчна мотивация, че са по-добри, но здравната каса ги плаща. Фирмите производителки пак ще имат условия за конкуренция, но това ще е свободният пазар. Ако те искат препаратите им да бъдат предпочитани, ще трябва да коригират и цените си. Този механизъм не сме го измислили ние, във Франция и Великобритания той работи успешно и резултатно от години. Няма причини той да не проработи добре и в нашата страна.­
- Когато станаха ясни прогнозните бюджети, много от малките болници "изплакаха", че част от парите, които биха могли да отидат при тях, бяха разпределени за частните лечебни заведения. Застрашено ли е съществуването на малките болници?­
- Страховете са неоснователни, защото частните лечебни заведения консумират не повече от 130-140 млн. лв. годишно от общия бюджет на НЗОК, който за болниците възлиза на 1,2 млрд. лева. С новата методика, за която вече говорих и която ще приложим от 2013 г., искаме да избегнем максимално субективния фактор при формирането на бюджета. Частните болници в никакъв случай не са били и не са привилегировани.­
- Неведнъж се чуват критики, че частните болници, когато сключват договор за работа с НЗОК, обикновено вземат добре платени и не така рискови клинични пътеки, каквито се извършват обикновено в големите болници. Предвиждате ли мерки за преодоляване на тази практика?­
- Критиците са прави, но наполовина. В определени лечебни заведения имаме концентрация на тежки случаи, най-вече с университетските болници. През годините законодателят и практиката така са дефинирали тяхната дейност, че те са преимуществени за лечение на тежки случаи. Като се има предвид и че са университетски, това е съвсем логично. По тази причина те консумират почти изцяло всичкия финансов ресурс от НЗОК за лечение, остават им твърде малко пари за възнаграждения. В този смисъл шефовете на големите болници са прави. От друга страна обаче, ръководените от тях лечебни заведения са протектирани, голяма част от капиталовите инвестиции в тях се поемат от МЗ, т.е. поема ги държавната хазна. Тези инвестиции нахвърлят далече стойността на това, което касата им плаща. В частните болници също има тежки случаи, но те са в рамките на тяхната компетентност и възможности. Логично е по-отдавнашните на пазара да се страхуват от по-новите. Смятам, че в следващите години всеки, който реши да разкрива ново лечебно заведение, особено в градовете София, Пловдив, Варна, Пазарджик и Бургас, ще се замисли сериозно дали ще може да оцелее на пазара.­ Преди броени дни синдикатите алармираха, че някои населени места се обезлюдяват не само заради липсата на работни места, но и заради липсата на болници. Така ли е?­ В град Кула преди няколко години беше закрита болницата, както и инфекциозното отделение на болница „Св. Петка” във Видин поради липсата на кадри. Според мен едно лечебно заведение не е в основата на това ще има ли население или не в дадено селище. Когато има достатъчно хора там, естествено е, че възниква и лечебно заведение. И тук действат икономическите закономерности.­
-За да се ограничи изтичането на млади лекари в чужбина, синдикатите дори предлагат да се въведе задължение след завършване медиците да работят 4-5 години в държавна или общинска болница, за да компенсират обществото за изхарчените средства за обучението им. Ще подкрепите ли въвеждането на една такава мярка?­
- Когато някой плаща за нещо, трябва да го ползва. Обществото ни плаща обучението на лекарите и има пълното основание да иска да се ползва от техните услуги. За шест години обучение, колкото продължава следването на един медик, държавата инвестира в него около 50 000 лева, родителите на студента дават поне още толкова. Държавата трябва да си потърси парите, като въведе условия за реализацията на младите медици в нашата страна. Плащащият за обучението на специализантите има пълното основание също да си предяви исканията и да ги обвърже с договор да работят определен брой години в място, посочено от платеца. Човек, който иска да следва медицина, трябва да знае, че един лекар се създава трудно и скъпо, и да е готов да работи за страната не 4-5, а 10-12 години. В момента в България няма такава рестрикция, в резултат 400-500 лекари напускат страната или преминават на друга работа всяка година. На практика оказва се, че ние субсидираме богатите държави с добре подготвени медицински кадри.­
-Проблемът със здравно неосигурените в България не е от вчера. Колко наброяват те към днешна дата?­
- Броят им остава около 1,2 млн. души, които са избрали личен лекар, но не са здравноосигурени. Това е много сериозен проблем.­
- Какво предлагате за разрешаването му?­
- Истината е, че всеки опит да се наложат някакви рестрикции на тези хора се посреща остро, но не толкова от тях, колкото от политиците. Аутсайдерите, които не могат да си плащат здравните осигуровки, са не повече от 150 000, за които социалните служби биха могли да се погрижат. По-голямата част обаче могат да се лишат от 4 кутии цигари месечно и със спестените от тях пари да си платят здравната осигуровка. Истината е, че системата ни губи значителен финансов ресурс от тях, тъй като те не внасят, но се ползват от лечебните заведения, които ги вземат като спешни случаи – право, от което се ползва всеки един български гражданин.­
- Какво ние, здравноосигурените, да очакваме в повече от НЗОК от следващата година, за какво ще настоявате в новия проектобюджет?
- Може ли да се очаква касата да поеме по-висок процент от цената на имплантите например?­
-Предвиждаме касата да поема по-висок процент от скъпоструващите консумативи и импланти, които сега са за сметка на болните. НЗОК ще ги договаря с вносителите и производителите, за да бъде облекчен българският пациент.

Визитка
Роден е на 14 март 1964 г.Завършил е Медицинския университет в ПлевенСпециалист е по хирургияНа 29 март беше избран от Народното събрание за управител на Националната здравноосигурителна каса

Проверка на МЗ разкри

Медици въртят кафене и хотел в хематологията