четвъртък, 4 август 2011 г.

СИНОДЪТ СЪС СПЕЦКОМИСИЯ И ЦЕНТЪР ПО МОРАЛА

Силвия Николова, В-к "МОНИТОР", 4 август 2011 г.

Специална комисия и Патриаршески катехизаторски център при Българската православна църква ще следят за аморалните прояви и тенденции в обществото и ще казват какво е допустимо и какво не по отношение на добрите нрави, съобщиха от Светия синод вчера. Занапред въпросните структури ще се произнасят по парливи въпроси като скандалните декори с кръстове на рок групи и изпълнители, какъвто прецедент имаше по време на концерта на Мадона, филми с еретично съдържание, изложби и прояви, в които границата между еротиката и порнографията е твърде тънка. Новите структури ще започнат работа наесен, когато се предвижда да бъдат създадени и 13 катехизаторски центрове - по един във всяка епархия, както и по един в ставропилиалните манастири, които не са на пряко подчинение на синода. Такива са Рилската, Троянската и Бачковската обител. Това разясни Ловчанският митрополит Гавриил, който е председател на просветната комисия в Синодалната палата и пряко е натоварен от патриарх Максим да отговаря за методическото ръководство до време на структурирането им. В катехизаторските центрове освен свещеници, монаси, владици и прицърковни деятели ще бъдат включени и известни личности от областта на културата, образованието, както и хора, ангажирани със значими обществени каузи, като например червенокръсткото движение. Освен това катехизаторските центрове ще организират не само неделни училища, но и обществени дискусии и конференции по парливи за обществото ни въпроси като детската престъпност, насилието в училище, наркоманиите и алкохолизма сред децата и подрастващите, обясни митрополит Гавриил. Те обаче не само ще заклеймяват тези явления, но и ще се опитват да ги предотвратяват чрез свои програми за превенция, включващи детски църковни лагери, лектории и други изяви, обясни владиката. Митрополитите по епархии издирват в архивите на Държавна сигурност имената на убитите монаси, монахини, духовници и вярващи, както и лежалите в лагерите на комунистическия режим. Те ще бъдат канонизирани за свети новомъченици на атеистичния режим, съобщи още дядо Гавриил. Към тях ще бъда причислени и тези, които са умъртвени без съд и присъда след 9 септември 1944 година. За да няма пропуснати, Светият синод, освен че преглежда архивите на Държавна сигурност, по митрополии събира документи, данни и разкази на очевидци за загиналите.

Няма коментари: