събота, 28 януари 2012 г.

АНГЕЛИТЕ , Рудолф Отто Вимер, 1976 г.

Превод от немски:
свещ. Любомир Леонтинов, Берлин


Те не са винаги мъже с големи криле – те, Ангелите.
Те ходят тихо, не крещят ...
често са дребни, грозни ... стари – те, Ангелите.

Те не носят мечове, нямат бяла премяна –
те, Ангелите.
А може и да е някой, който ти подава ръка,
или живее до вас, стена до стена – той, Ангелът.

На гладните често носи хляб – той, Ангелът.
Болния е загърнал с мека повивка,
и чува, когато го в нощта повика – той, Ангелът.

Той често ти препречва пътя и казва “НЕ” –
той, Ангелът.
голям като стълб и твърд като камък ...
Е, не са винаги мъже с големи криле – те, Ангелите.


Няма коментари: